thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: B4961
    Nhan đề: The Talent Management Handbook :

DDC
DDC 658.314
Tác giả CN Berger, Dorothy
Nhan đề The Talent Management Handbook : creating a sustainable competitive advantage by selecting, developing, and promoting the best people / Dorothy Berger, Lance A Berger
Lần xuất bản Third Edition
Thông tin xuất bản London : McGraw-Hill Education, 2017
Mô tả vật lý 706 p. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Business Leadership Training
Từ khóa tự do Human Resources & Personnel
Từ khóa tự do Management Skills
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Tác giả(bs) CN Berger, Lance A.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133436
0021
004F19FD690-0A2D-43A1-BF14-C07FF3DE3EBB
005202111251627
008211123s2017 enk eng
0091 0
039|a20211125162759|bnghiepvu|c20211123162025|dnghiepvu|y20211123135859|zngantk
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |bB4961|223
082|a658.314
100 |aBerger, Dorothy
245 |aThe Talent Management Handbook : |bcreating a sustainable competitive advantage by selecting, developing, and promoting the best people / |cDorothy Berger, Lance A Berger
250 |aThird Edition
260 |aLondon : |b McGraw-Hill Education, |c2017
300 |a 706 p. ; |c24 cm.
653 |aBusiness Leadership Training
653 |aHuman Resources & Personnel
653 |aManagement Skills
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aQuản trị nguồn nhân lực
700 |aBerger, Lance A.
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/anhbiasach/33436_the talent management handbookthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào