thông tin biểu ghi
ISBN 9780521544627
DDC 428.24076
Nhan đề Cambridge IELTS. 4 : examination papers from the University of Cambridge ESOL examinations : English for speakers of other languages.
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
Mô tả vật lý 176 p. : ill. ; 25 cm. +2 sound discs (digital ; 4 3/4 in.)
Tóm tắt Contains four authentic IELTS papers from Cambridge ESOL, providing excellent exam practice.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Examinations-Study guides.
Thuật ngữ chủ đề International English Language Testing System.
Khoa Viện NIIE
Địa chỉ 200Q7_Kho Mượn(1): 064600
000 01290nam a2200253 a 4500
00121175
0022
0046292ECD1-CD87-41A4-9976-F42DD842E22F
005202005181142
008060301s2005 enka 000 0 eng
0091 0
020 |a9780521544627|c245000
039|a20200518114236|bnghiepvu|c20200518113848|dnghiepvu|y20200518113009|znghiepvu
040 |aNTT
041|aeng
044|aenk
082|a428.24076|bC1781|223
24500|aCambridge IELTS.|n4 :|bexamination papers from the University of Cambridge ESOL examinations : English for speakers of other languages.
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2005.
300 |a176 p. : |bill. ; |c25 cm. +|e2 sound discs (digital ; 4 3/4 in.)
520|aContains four authentic IELTS papers from Cambridge ESOL, providing excellent exam practice.
541|aMua
650 0|aEnglish language|vTextbooks for foreign speakers.
650 0|aEnglish language|xExaminations|vStudy guides.
650 0|aInternational English Language Testing System.
690|aViện NIIE
852|a200|bQ7_Kho Mượn|j(1): 064600
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/400 ngonngu/anhbiasach/21175_ieltsthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 064600 Q7_Kho Mượn 428.24076 C1781 Sách mượn tại chỗ 1