thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 610.73072 E471
    Nhan đề: Understanding research for nursing students /
ISBN 9781526456946
DDC 610.73072
Tác giả CN Ellis, Peter.
Nhan đề Understanding research for nursing students / Peter Ellis.
Lần xuất bản 4th edition.
Thông tin xuất bản London : Los Angeles : Learning Matters, an imprint of SAGE Publications Ltd, 2019
Mô tả vật lý xi, 190 pages. : illustrations ; 25 cm.
Tóm tắt If you’re learning about research for the first time, or grappling with an essay or final year project, this is the nursing research book you’re looking for. Using plain language and case studies that relate research directly to every-day nursing situations, the author guides you through the central concepts you need to know to truly understand research in nursing.
Thuật ngữ chủ đề Evidence-based nursing
Thuật ngữ chủ đề Nursing-Research
Thuật ngữ chủ đề Nursing-Research-Evaluation
Thuật ngữ chủ đề Nursing--Research-Methodology
Khoa Khoa Điều dưỡng
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): 070230
000 00000nam#a2200000u##4500
00121131
0022
0041C697D89-85E3-4EC7-B80A-38848296C9C9
005202005151504
008200515s2019 enk 000 0 eng
0091 0
020 |a9781526456946|c937000
039|a20200515150506|bnghiepvu|c20200515150108|dnghiepvu|y20200515145121|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |aenk
082 |a610.73072|bE471|223
100 |aEllis, Peter.
245 |aUnderstanding research for nursing students /|cPeter Ellis.
250 |a4th edition.
260 |aLondon : Los Angeles : |bLearning Matters, an imprint of SAGE Publications Ltd, |c2019
300 |axi, 190 pages. : |billustrations ; |c25 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (pages 178-185) and index.
520 |aIf you’re learning about research for the first time, or grappling with an essay or final year project, this is the nursing research book you’re looking for. Using plain language and case studies that relate research directly to every-day nursing situations, the author guides you through the central concepts you need to know to truly understand research in nursing.
541 |aMua
650 |aEvidence|xbased nursing
650 |aNursing|xResearch
650 |aNursing|xResearch|xEvaluation
650 |aNursing--Research|xMethodology
690 |aKhoa Điều dưỡng
692 |aChăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm 1
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): 070230
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/21131_understanding research for nursing studentsthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 070230 Q4_Kho Mượn 610.73072 E471 Sách mượn tại chỗ 1