thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 610.7306 G7611
    Nhan đề: Communication and interpersonal skills in nursing /
ISBN 9781526400994
DDC 610.7306
Tác giả CN Grant, Alec.
Nhan đề Communication and interpersonal skills in nursing / Alec Grant, Benny Goodman.
Lần xuất bản 4th edition.
Thông tin xuất bản London : SAGE/Learning Matters, 2019
Mô tả vật lý xiii, 272 pages. : illustrations ; 25 cm.
Tóm tắt This title provides a simple-to-read overview of communication and interpersonal skills in nursing, covering everything from empathy and building therapeutic relationships to communicating in different environments, as well as an insight into culture and diversity issues.
Thuật ngữ chủ đề Nurse and patient
Thuật ngữ chủ đề Interpersonal relations
Thuật ngữ chủ đề Communication in nursing
Khoa Khoa Điều dưỡng
Tác giả(bs) CN Goodman, Benny
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(2): 070233-4
000 00000nam#a2200000u##4500
00121121
0022
004DB1B1725-729B-4F3A-9886-9A464AD44BCF
005202005151431
008200515s2019 enk 000 0 eng
0091 0
020 |a9781526400994|c952000
039|a20200515143149|bnghiepvu|c20200515142332|dnghiepvu|y20200515141510|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |aenk
082 |a610.7306|bG7611|223
100 |aGrant, Alec.
245 |aCommunication and interpersonal skills in nursing /|cAlec Grant, Benny Goodman.
250 |a4th edition.
260 |aLondon : |bSAGE/Learning Matters, |c2019
300 |axiii, 272 pages. : |billustrations ; |c25 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (pages 240-263) and index.
520 |a This title provides a simple-to-read overview of communication and interpersonal skills in nursing, covering everything from empathy and building therapeutic relationships to communicating in different environments, as well as an insight into culture and diversity issues.
541 |aMua
650 |aNurse and patient
650 |aInterpersonal relations
650 |aCommunication in nursing
690 |aKhoa Điều dưỡng
692 |aKỹ năng giao tiếp và Giáo dục sức khỏe
700 |aGoodman, Benny
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(2): 070233-4
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/21121_communication and interpersonalthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 070233 Q4_Kho Mượn 610.7306 G7611 Sách mượn về nhà 1
2 070234 Q4_Kho Mượn 610.7306 G7611 Sách mượn về nhà 2