Ngày đăng bài: 22/03/2021 08:42
Lượt xem: 20689
TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH  
 TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

THÔNG BÁO 
Về việc truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử do Ngân hàng Thế giới tài trợ 

     Thư viện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hiện là một trong 45 trường đại học thuộc dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SEHAP) do Ngân hàng Thế giới (Wolrd Bank) tài trợ. Với hai cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử lớn gồm SAGE e-Journals Collection (SAGE Publishing Limited) và Emerald e-Journals Collection (Emerald Publishing Limited) miễn phí trong các năm 2021 và 2022, cụ thể như sau: 

     1. SAGE e-Journals Collection bao gồm: 962 tạp chí khoa học chuyên ngành Xã hội & Nhân văn, Kinh doanh & Quản lý, Xã hội học, Tâm lý học, Khoa học & Công nghệ, Kinh tế & Phát triển, Giáo dục, v.v.,... có thể truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn (danh sách đính kèm bên dưới) xuất bản trong các năm 2021-2022 và truy cập trực tuyến trong các năm 2021 – 2022 vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999 


Link truy cập
https://journals.sagepub.com 

     2. Emerald e-Journals Collection bao gồm: 160 tạp chí khoa học chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, Thuế và Kiểm toán, v.v...Bạn đọc có thể truy cập trực tuyến vĩnh viễn vào nội dung của 160 tạp chí toàn văn (danh sách đính kèm bên dưới) xuất bản trong các năm 2021-2022 và truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994. 

Link truy cập 
https://www.emerald.com/insight/ 

     Cả hai cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử này yêu cầu bạn đọc phải sử dụng hệ thống mạng internet tại trường mới có thể truy cập. Hướng dẫn sử dụng chi tiết SAGE e-Journals Collection và Emerald e-Journals Collection hoặc vui lòng truy cập website Thư viện: http://elib.ntt.edu.vn vào mục Sổ tay Thư viện . 
     Danh sách chi tiết tạp chí nằm trong dự án vui lòng xem tại đây!
     Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo đến quý bạn đọc./.