Ngày đăng bài: 29/08/2022 09:21
Lượt xem: 528
Tập huấn “Khai thác Tài nguyên giáo dục mở phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học”

     Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên giáo dục mở trong và ngoài nước, được sự phê duyệt của Ban Giám Hiệu ngày 19/08/2022 Trung tâm Thông tin – Thư viện (NTTU) đã triển khai tổ chức lớp Tập huấn Khai thác Tài nguyên giáo dục mở phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học với sự tham gia của 60 giảng viên, cán bộ nghiên cứu của  Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham dự.

     Tại buổi tập huấn, chuyên gia Lê Trung Nghĩa đến từ Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam đã trình bày tổng quan về OER, khai thác OER, chính sách OER và khoa học mở trên thế giới, chính sách và hoạt động OER ở Việt Nam, kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam.

Chuyên gia Lê Trung Nghĩa trình bày

     Để giúp giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp cận, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên giáo dục mở có uy tín, ThS. Đỗ Văn Châu – Thư viện Đại học RMIT đã giới thiệu các nguồn tài nguyên giáo dục mở nổi tiếng trong và ngoài nước, hướng dẫn cách tìm kiếm và đánh giá, sử dụng, xuất bản OER.

ThS. Đỗ Văn Châu – Thư viện Đại học RMIT     

     Trong thời gian qua, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã chú trọng đầu tư các nguồn học liệu đa dạng phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường, với việc giới thiệu và tập huấn khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở trong và ngoài nước sẽ giúp cho giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Nhà trường có cơ hội tiếp cận thêm nhiều nguồn học liệu có giá trị để sử dụng.

                                                                                                                                                              TT TT-TV./.