Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020"

Nhằm hưởng ứng Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy phong trào đọc trong sinh viên, từng bước hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách để phát huy khả năng tư duy, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh, tư duy tích cực trong cộng đồng sinh viên NTTU, Trung

THÔNG BÁO Vv "Khảo sát lấy ý kiến bạn đọc năm học 2019-2020"

Kính gửi Quý bạn đọc! Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, định kỳ hàng năm, Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành thăm dò ý kiến quý bạn đọc thông qua phiếu điều tra.

Ngày đăng bài: 09/10/2020 15:19
Lượt xem: 59
Trung tâm Thông tin - Thư viện NTTU tham dự Hội nghị lần thứ 18 "LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ"

Ngày 7-8/10/2020, tại Nha Trang, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 18 "Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ' do Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia tổ chức.  Với sự tham dự của hơn 120 đại biểu đại diện cho các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước. Đây hoạt động rất có ý nghĩa và đi đúng xu hướng của thời đại, bởi nguồn tin KH&CN là bộ phận quan trọng của tiềm lực KH&CN quốc gia và các viện nghiên cứu, trường đại học cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho loại hình nguồn tin này.  Để KH&CN đuổi kịp và bứt phá với các quốc gia trên thế giới, cứu cánh duy nhất là tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ số để tiếp cận nhanh chóng tri thức của nhân loại qua hệ thống dữ liệu, tài liệu trong các thư viện.

Hội nghị Liên hợp thư viện Việt Nam về Nguồn tin KH&CN là sự kiện được mong đợi hàng năm với sự tham gia của hàng trăm cơ quan thông tin thư viện trong cả nước. Sau 16 năm hoạt động và 18 lần Hội nghị được tổ chức, Liên hợp thư viện đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật nhất là việc phối hợp bổ sung các nguồn tin KH&CN quốc tế có giá trị và chia sẻ các nguồn tin KH&CN nội sinh, góp phần thỏa mãn nhu cầu của người dùng tin trong cả nước. Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới đối với hoạt động phát triển nguồn tin KH&CN của Việt Nam, là hoạt động thiết thực để triển khai Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.\

Một số hình ành tại Hội nghị:

Ths. Trần Thị Thúy Kiều - GĐ Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tham dự Hội nghị.

TT TT-TV.