Ngày đăng bài: 09/10/2020 15:19
Lượt xem: 232
Trung tâm Thông tin - Thư viện NTTU tham dự Hội nghị lần thứ 18 "LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ"

Ngày 7-8/10/2020, tại Nha Trang, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 18 "Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ' do Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia tổ chức.  Với sự tham dự của hơn 120 đại biểu đại diện cho các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước. Đây hoạt động rất có ý nghĩa và đi đúng xu hướng của thời đại, bởi nguồn tin KH&CN là bộ phận quan trọng của tiềm lực KH&CN quốc gia và các viện nghiên cứu, trường đại học cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho loại hình nguồn tin này.  Để KH&CN đuổi kịp và bứt phá với các quốc gia trên thế giới, cứu cánh duy nhất là tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ số để tiếp cận nhanh chóng tri thức của nhân loại qua hệ thống dữ liệu, tài liệu trong các thư viện.

Hội nghị Liên hợp thư viện Việt Nam về Nguồn tin KH&CN là sự kiện được mong đợi hàng năm với sự tham gia của hàng trăm cơ quan thông tin thư viện trong cả nước. Sau 16 năm hoạt động và 18 lần Hội nghị được tổ chức, Liên hợp thư viện đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật nhất là việc phối hợp bổ sung các nguồn tin KH&CN quốc tế có giá trị và chia sẻ các nguồn tin KH&CN nội sinh, góp phần thỏa mãn nhu cầu của người dùng tin trong cả nước. Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới đối với hoạt động phát triển nguồn tin KH&CN của Việt Nam, là hoạt động thiết thực để triển khai Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.\

Một số hình ành tại Hội nghị:

Ths. Trần Thị Thúy Kiều - GĐ Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tham dự Hội nghị.

TT TT-TV.