Ngày đăng bài: 29/02/2020 09:05
Lượt xem: 437
Tập huấn "Ứng dụng Marketing số trong Thư viện"
Marketing được xem như là công cụ để nâng cao chất lượng của hoạt động thông tin thư viện. Các thư viện đại học Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo và nghiên cứu của nhà Trường, đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin. Để giải quyết vấn đề này mỗi thư viện đại học cần xây dựng một chương trình marketing cho riêng mình.

Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ về thông tin thư viện, đáp ứng định hướng phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện.... "Ứng dụng Marketing số trong Thư viện"  dưới sự hướng dẫn của TS.Ngô Thị Huyền, Phó Khoa Thư viện - Thông tin học (ĐH KHXH&NV TP.HCM) là Chuyên đề khởi động chuỗi tập huấn đào tạo nội bộ của Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐH Nguyễn Tất Thành từ ngày 28/2-5,7/3/2020. Đồng thời với việc tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ thư viện cập nhật những nội dung mới về lĩnh vực thư viện, đây cũng là cơ hội để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn ngày 28/2/2020

Giờ học lý thuyết

Thảo luận hăng say...

Thuyết trình....

Tiếp tục thảo luận....

Giờ thực hành dưới sự hướng dẫn của Ts.Ngô Thị Huyền

Và chụp hình lưu niệm cùng cô giáo

TT TT-TV