Ngày đăng bài: 18/01/2019 11:16
Lượt xem: 542
Tập huấn lớp "Quản lý Dự án Phát triển Thư viện"

Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 11 năm 2018, Lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Thư viện đã tham dự lớp tập huấn lớp "Quản lý Dự án Phát triển Thư viện" Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) tổ chức.

 

Nội dung lớp học tập trung vào các vấn đề: Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý dự án; Khái niệm dự án, quản lý dự án; Làm thế nào để quản lý một dự án: Phân tích và quản lý dự án cụ thể của cơ quan. Các thành viên tham gia lớp học được chia thành các nhóm để cùng thực hành các bước lập dự án mẫu có liên quan đến phát triển thư viện.

 

Phụ trách lớp học là huyên gia Th.S Nguyễn Thị Bắc - Nguyên Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Nguyên Giám đốc Quốc gia Tổ chức Room to Read (Tổ chức phi chính phủ Mỹ hỗ trợ giáo dục cho trẻ em ở các vùng bất lợi); Nguyên Giám đốc Dự án Phát triển Thư viện Vùng do Quỹ Sida (Thụy Điển) tài trợ; Nguyên Phó Giám đốc Dự án truy cập Máy tính Công cộng, Bộ Thông tin và Viễn thông do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ.

 

 

Trong giai đoạn đến, Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ triển khai đề án cản tiến hoạt động. Với những kiến thức đã học từ kinh nghiệm của chuyên gia sẽ giúp cho việc thực hiện đề án đảm bảo thành công, mang lại sự thay đổi để không ngừng nâng cao chất lượng.

TTTK

 

 

 

Cùng chuyên mục